RI09
2021 PROJECTE D'IL·LUMINACIÓ
 HOSPITALET DE LLOBREGAT

COL·LABORADORS
ELE Mario

FOTOGRAFIES
Diana Cruz

HOSPITALET EA.jpg